Digitalisering ska stärka vård och omsorg

22.03.18 | Nyhet
Nordiske helse og sosialministere møte i Stockholm 22. mars 2018
Fotograf
norden.org / Mikael Kelk
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) kommer de kommande tre åren att prioritera sitt politiska samarbete för att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg för de äldre i Norden. Rådet avsätter 4,5 miljoner danska kronor för ändamålet under dessa tre år.

– Vård och omsorg blir alltid bättre när vi utgår från patienternas behov, och vi kan lära oss mycket av varandra när det gäller att ha ett helhetssyn på patienter. Inte minst i samband med att använda och utveckla digitala lösningar som kan förbättra omsorgen för många äldre. Så inledde Lena Hallengren, Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister, dagens möte i Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik i Uppsala.

Det svenska ordförandeskapet motiverar satsningen med att det är en utmaning, särskilt för de äldre, när vård och omsorg inte är optimalt sammanhållna. Konkret handlar det till exempel om situationer där personer går från sjukhusvård till rehabilitering eller omsorg som ligger utanför sjukhuset.

Utsatt målgrupp som växer

Äldre som använder sig av vård- och omsorgssystemet för att få hjälp är naturligtvis en grupp som ska tas extra bra hand om. Och det är en grupp som växer i hela Norden, visar rapporten State of the Nordic Region. Det beror främst på att åldersgruppen 65–79 år tillhör de stora årskullarna och på att vi generellt lever längre. Denna utveckling kommer att fortsätta fram till 2030.

De goda exemplen ska lyftas fram 

Det finns därför ett behov för att Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik prioriterar detta område med 4,5 miljoner danska kronor de kommande tre åren. Vid dagens ministerrådsmöte hade ministrarna från de nordiska länderna tillfälle att presentera sin syn på saken. Debatten handlade om att personerna själva kan bli en del av lösningen från början, om hur digitalisering kan bidra samt om hur man får ut det mesta möjliga av resurserna. Man enades om att prioritera området politiskt och beslutade att nästa steg är att få inblick i de goda lösningarna som redan finns. De ska inspirera över landsgränserna. Samtidigt kommer man att börja arbetet med att konkretisera vilka områden som är mest relevanta att arbeta vidare med för att ge en mer sammanhållen vård och omsorg.

Digitala lösningar spelar en viktig roll

Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik kommer att se på flera olika områden där det finns möjligheter. Ett av dem är digitala lösningar. Rapporten State of The Nordic Region tyder på att de nordiska länderna redan kommit långt inom innovation och digitalisering. Faktiskt är Norden en av de ledande regionerna i världen när det gäller den offentliga sektorns digitala system. – De goda erfarenheterna och den digitala traditionen ska vi givetvis använda till att ge en mer sammanhållen vård och omsorg för de äldre i Norden, säger Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Kontakt