Nordiska svar på globala problem

01.07.16 | Nyhet
Nordenflaggan
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
”Nordiska lösningar på globala samhällsproblem” är rubriken på ett initiativ som de nordiska statsministrarna tog i oktober 2015. Statsministrarnas önskan är att sprida kunskapen om gemensamma nordiska initiativ som kan fungera som lösningsmodeller för stora globala utmaningar. Nu är planen klar.

Arbetet med att ringa in de centrala områden där de nordiska lösningsmodellerna framgångsrikt kunde tillämpas också på global nivå har pågått hela våren. Nordiska ministerrådets alla fackavdelningar och institutioner har varit inkopplade på projektet, och den första juli godkände de nordiska samarbetsministrarna upplägget och planen för dess förverkligande.

De områden där de nordiska erfarenheterna och den samlade nordiska kunskapen nu skall samlas ihop och under de kommande åren särskilt skall lyftas fram på den internationella agendan, är klimat och energi, hållbar stadsutveckling, mat och näringsfrågor, välfärdslösningar och jämställdhet.

Arbetet med förverkligandet av statsministrarnas initiativ  kommer att pågå under åren 2017-2019 och kommer att inkludera ett flertal nordiska institutioner och andra samarbetsparter.

Kontakt