Nytt nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik

05.09.16 | Nyhet
isskulptur
Fotograf
Magne Kveseth/norden.org
Ett nytt centrum för ökad kunskap om kulturlivet i Norden inrättas av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys har fått uppdraget att bygga upp och ansvara för det.

Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik är ett projekt med målet att öka kunskapen om kulturlivet i Norden. Centrumet ska bygga upp nordisk kulturstatistik och ta fram kunskapsunderlag som är av kulturpolitisk relevans för de nordiska kulturministrarna och kulturmyndigheterna, nordiska samarbetsorgan och institutioner, kulturlivet, forskare samt de statistiska centralbyråerna. Verksamheten tar sin utgångspunkt i Nordiska ministerrådets kulturstrategi för 2013-2020, där behovet av ökad forskning och kunskap om området lyfts fram. Centrumet kommer att byggas upp under 2016 och inriktas mot tre kärnområden:- Statistik och kulturvanor med syfte att sammanställa och harmonisera nordisk kulturstatistik  - Utredningar och kulturpolitiska analyser av frågor som är relevanta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, myndigheter och kulturlivet - Kunskapsförmedling om kulturlivets förutsättningar och villkor inom Norden.Sverker Härd, myndighetschef, Myndigheten för kulturanalys: - Kulturen och kulturpolitiken rör sig ständigt över landgränser och det finns mycket att vinna på att även kunskapen gör detsamma. Inrättandet av kunskapscentret är därför en positiv och spännande nyhet för både det nordiska kulturpolitiska samarbetet och aktörer i våra respektive länder, och vi är naturligtvis väldigt glada över att ha valts ut att ansvara för det här uppdraget. Karolina Windell, utredare på Kulturanalys och verksamhets/projektledare för Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik: -Det här är ett välkommet tillfälle att under tre år undersöka kulturpolitiska frågor som är angelägna både här och i grannländerna - till exempel vilka som tar del av kultur, och vilka som har möjlighet att professionellt utöva den. Vi ser fram emot att sätta igång med arbetet och hoppas bidra med viktig kunskap om kulturlivets förutsättningar och villkor i Norden. Nordiska ministerrådet är huvudfinansiär för KNK. En verksamhetsledare/projektledare samt två statistiker/utredare kommer att arbeta med verksamheten, vilken kommer att integreras i Kulturanalys organisation för att dra nytta av gemensamma kompetenser och synergieffekter.