Nordiska rådets miljöpris sätter i år fokus på hållbart byggande

30.01.24 | Nyhet
miljøpris 2024 bæredygtig byggeri

Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild

Photographer
Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild
Priset på 300 000 danska kronor ska 2024 gå till någon i Norden som har gjort något särskilt för att bidra till utvecklingen av en hållbar byggsektor. Från och med i dag och fram till 30 april har allmänheten möjlighet att föreslå kandidater till priset.

Nordiska rådets miljöpris hedrar i år hållbart byggande med särskilt fokus på adaptiv återbruksarkitektur och regenerativt byggande. 

"Det finns många föredömliga exempel på hållbart och klimatvänligt byggande i hela Norden. Priskommittén för Nordiska rådets miljöpris hoppas att priset kan medverka till att sätta dem på kartan och bidra till den offentliga debatten om vikten av att byggbranschens klimatavtryck minskar", säger Hólmfríður Þorsteinsdóttir, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris. 

Den bebyggda miljön står i dag för cirka 40 % av de globala CO2-utsläppen. I en tid med behov av ökat byggande är detta en ohållbar situation. I beskrivningen av årets tema lägger priskommittén särskild vikt vid de förutsättningar som vi ger vidare till kommnde generationer.

Läs mer om årets tema här under.

Tema 2024: Hållbart byggande (klicka för att läsa)

Nordiska rådets miljöpris lyfter i år fram hållbart byggande med särskilt fokus på adaptiv återbruksarkitektur och regenerativt byggande. Vi tar emot nomineringar både för byggnader och infrastruktur samt personer eller organisationer. 

I en tid då världens befolkning fortsätter att öka byggs nya bostäder och andra byggnader som tar allt mer mark och naturresurser i anspråk. Den bebyggda miljön står redan idag för fyrtio procent av de globala koldioxidutsläppen. Det här är en ohållbar utveckling. För att kunna hantera klimatförändringarna och stoppa förlusten av biologisk mångfald samtidigt som vi ger framtida generationer grundläggande förutsättningar för sin överlevnad i form av tillgång till rent vatten, livsmedel och energi, måste vi förändra vårt sätt att bygga, bo och leva. 

Hållbarhet inom samhällsplanering, arkitektur och byggande har under de senaste decennierna växt fram som ett sätt att förebygga överutnyttjande av naturresurser samt miljöförstöring med ett brett spektrum av hållbarhetsmetoder. Men nybyggnation siktar sällan högre än att göra byggnaderna mindre dåliga. Med tanke på att de planetära gränserna överskrids på en rad områden är denna målsättning otillräcklig. 

Om vi ska nå klimat- och miljömålen i Agenda 2030 och samtidigt främja social och miljömässig hållbarhet kan vi inte förlita oss på att bara bygga nytt och miljövänligt. Det räcker inte att upprätthålla miljöstatusen – vi behöver också minska utsläppen, återbruka material och bidra med förnybara resurser. Vårt synsätt behöver förändras i grunden, så att regelverk och affärsmodeller stödjer förändringen. Adaptiv återbruksarkitektur och regenerativt byggande bör främjas. 

I återbruksarkitektur ändrar man användningen av befintliga byggnader för att anpassa dem efter nya behov istället för att riva. 

Regenerativa byggnader utformas för att minska den negativa påverkan på ekosystemet och åstadkomma en nettopositiv inverkan på den naturliga miljön. Det innebär att man designar strukturer som inte bara använder begränsade resurser utan också går att återanvända. Man tänker in cirkulära värdekedjor redan från början. Byggnader behandlas som en del av ett större system där resurser som rent vatten, energi och livsmedel produceras.

Priskommittén för Nordiska rådets miljöpris hoppas att priset kan medverka till att sätta hållbart byggande på kartan och bidra till den offentliga debatten om vikten av att byggbranschens klimatavtryck minskar.

Hólmfríður Þorsteinsdóttir, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris

Alla kan föreslå kandidater

Nomineringsprocessen till Nordiska rådets miljöpris är öppen och alla kan därför föreslå kandidater. 

"Vi hoppas få förslag som omfattar både privatpersoner, lokala organisationer och stora företag och projekt som prioriterar hållbarhets- och klimathänsyn i sitt arbete. Antingen genom att testa nya sätt att anpassa existerande byggnader och infrastruktur eller genom att bygga regenerativt", säger Þorsteinsdóttir.

 

Tidsfristen för nominering är tisdag 30 april 2024!

Vem kan föreslås?

Priset delas ut till en nordisk näringsverksamhet, organisation eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera hänsynen till miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för natur och miljö. Den eller de som får priset ska ha ett nordiskt perspektiv och vara verksam i Norden och/eller i relation till parter utanför Norden. För årets tema gäller att det går att föreslå både byggnader och infrastruktur.

 

Tidigare vinnare:

  • 2023 Renewcell (Sverige)
  • 2022 Mariehamns stad för Nabbens våtmark (Åland)
  • 2021 Den Store klimadatabase inom tankesmedjan Concito (DK)
  • 2020 Jens-Kjeld Jensen (FO)
  • 2019 Greta Thunberg (SE) (valde att tacka nej till priset)

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Temat för priset varierar från år till år. Temat 2024 är hållbart byggande. Nordiska rådet utdelar också ett litteraturpris, ett musikpris, ett filmpris och ett pris till barn- och ungdomslitteratur. Prisvinnaren får 300 000 DKK.