Reformer för mer politik

04.06.14 | Nyhet
Britt Bohlin
Fotograf
norde.org/Vita Thomsen
Det råder en påtaglig politisk vilja till reformer i Nordiska rådet. På presidiets junimöte i Kungälv, Sverige, enades man om att ta flera steg i syfte att vitalisera debatten och det politiska beslutsfattandet i rådet.

-          Efterfrågan ökar på nordiska lösningar på utmaningar som de nordiska länderna står inför, och vi ska genomföra de reformer som behövs för att möta just denna efterfrågan på nordisk nytta, säger Nordiska rådets direktör Britt Bohlin.

Relativt ny på posten som direktör för Nordiska rådet leder hon reformarbetet, och på junimötet gavs politisk klarsignal till reformer som syftar till att vitalisera den politiska debatten på sessioner och övriga möten. Det handlar bland annat om tidplaner och strukturer för medlemsförslag, om hur den årliga sessionen ska genomföras och om hur man skapar större kraft i de områden man väljer att fokusera på.

Nationell förankring

Debatten fortsätter om hur man bättre ska kunna säkra förankringen i de nationella parlamenten av de beslut som fattas i Nordiska rådet. Reformgruppen får också arbeta vidare med frågeställningen huruvida några av varje års möten ska förläggas till Köpenhamn eller som nu runt om i de olika nordiska länderna.

-          Den stora sessionen ska naturligtvis ligga i det land som har ordförandeskapet, säger Britt Bohlin, men vi skulle spara både pengar och parlamentarikers tid genom att oftare än i dag mötas i närheten av flygplatsen Kastrup.

Session i Bryssel

Denna med flera reformfrågor tas upp på kommande möten efter sommaren. Beslut fattades dock om att hålla 2015 års temasession i Bryssel.

-          Det stämmer väl med det tema som årets svenska ordförandeskap prioriterat, nämligen Norden i EU och EU i Norden, kommenterar årets president i Nordiska rådet, Karin Åström.