Stöd till demokratisering av Ukraina bör stå i fokus

25.03.14 | Nyhet
Norden, Baltikum och Polen har i Ukrainakrisen fått ytterligare ett skäl att stärka sitt samarbete. Att främja demokratiseringsprocessen i Ukraina är ett viktigt mål, och detta kan ske på många nivåer, säger Nordiska rådets president Karin Åström.

Nordiska rådets svenska president Karin Åström (S) och vice president Hans Wallmark (M) avslutade på måndagen sin rundresa till de baltiska ländernas och Polens parlament. Avsikten med dialogmötena var att visa länderna stöd med anledning av det spända läget i Ukraina och diskutera hur man på bästa sätt kan främja en demokratisk utveckling i landet.

- Under resans lopp har det allt tydligare framkommit hur mycket de baltiska länderna och Polen värdesätter samarbetet med Norden. Samarbetet kan ske på flera nivåer, genom politiska organ men också genom NGO:er, säger Nordiska rådets president Karin Åström.

Vice president Hans Wallmark underströk vid mötena att det nordisk-baltiska samarbetet bör fokusera på Ukraina framom Ryssland. Resonemanget stöddes av bl.a. ordföranden för utrikesutskottet i Lettlands parlament, Ojārs Kalniņš.

- Det gäller att vara på sin vakt för att det som händer på Krim inte ska överskugga behovet av att hjälpa parlamentet i Kiev att fungera på ett demokratiskt sätt, sade Kalniņš på måndagen.

Viktigt upprätthålla dialog

I Polen mötte Nordiska rådets svenska ordförandeskap bland annat den tidigare statsministern, nu ordförande för utrikesutskottet i Senaten, Włodzimierz Cimoszewicz, och senatens ordförande Bogdan Borusewicz, som underströk att Nordiska rådets stöd till Östersjsamarbetet nu är mycket viktigt. Ordföranden för parlamentarikernas utrikeskommitté i underhuset Sejmen, Grzegorz Schetyna, var inne på samma linje.

- Involveringen av de nordiska länderna är viktig för de Baltiska ländernas säkerhet, sade Schetyna.

I mötet med det estniska parlamentets vice president Laine Randjärv, som också är ordförande för Baltiska församlingen, sade Randjärv att det för grannländerna till Ryssland gäller att inte drabbas av panik eller överreagera i den situation som uppstått.

- Vi känner och uppskattar verkligen stödet från Norden, sade Randjärv.