Sveriges transportminister positiv till nordiskt transportnätverk

13.05.15 | Nyhet
Näringsutskottet och miljö- och naturresursutskottet håller möte med Sveriges transportminister Anna Johansson

Representanter från Nordiska rådet besökte i veckan Göteborgs hamn, där de mötte transportminister Anna Johansson. Målet med mötet var att fråga ministern om hennes inställning till Nordiska rådets önskan om att öka betydelsen av ett gränsöverskridande transportnät, däribland ett höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn – via Göteborg, samt betydelsen av en ökad satsning på el inom transportsektorn.

Transportministern var positiv till idén om ett höghastighetståg mellan Oslo-Göteborg och Köpenhamn men betonade dock att prioriteringen för Sveriges del är att införa ett höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer.

Dialogen ska fortsätta

– Det är viktigt för regeringen att vi har goda relationer med våra grannländer. Det är därför positivt med ett arrangemang som innebär att vi kan mötas och diskutera hur vi kan samarbeta. Vi har alla ett intresse i att Norden är en region som kan konkurrera på den globala marknaden, sade Anna Johansson.

Det är naturligtvis något jag är positiv till. Det skulle knyta samman länderna mer och ge en bredare arbetsmarknad, så att man kan skapa fler arbetstillfällen i Norden. Höghastighetståg mellan Oslo-Göteborg och Köpenhamn är en intressant idé som vi kommer att diskutera vidare framöver. Nordiska rådet spelar en viktig roll i att styra Norden mot gemensamma mål och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Anna Johansson uttryckte samtidigt en önskan om att fortsätta dialogen med Nordiska rådet och de nordiska ländernas regeringar med sikte på den framtida planeringen och samarbetet om en gemensam strategi för transportnätet. Nordiska rådet välkomnar att ministern är villig att ta upp frågan om ett gränslöst nordiskt transportnät på sin framtida dagordning.

Planerar rundabordssamtal

Nordiska rådet planerar att följa upp mötet med ett rundabordssamtal med samtliga nordiska transportministrar till hösten så att man kan diskutera igenom idén om en gemensam nordisk infrastruktursatsning. Planeringen av infrastrukturen i de nordiska länderna styrs i hög grad av nationella intressen snarare än tanken om ett gemensamt nordiskt nätverk som på sikt kan leda till ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och besparingar.

Mötet ägde rum i Nordens största hamn, Göteborgs hamn, där Nordiska rådet var på studieresa om de nordiska ländernas hamnpolitik.

På mötet deltog följande parlamentariker från Nordiska rådet – Lena Asplund (S), Sverige, Näringsutskottet. Ordförande i energiarbetsgruppen, Gunvor Eldegard (A), Norge, Näringsutskottet. Transportrapportör, Pyry Niemi (S), Sverige.