Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Stiftelsen Gardar Foundation, Narsaq, Grønland

Arbejdet med at synliggøre, opretholde, bruge og forvalte værdifulde kulturlandskaber har stor aktualitet i Grønland. Samtidig kan man opleve, at konceptet om bæredygtig udvikling i disse år mister styrke på grund af diskussionen om økonomi og globalisering.

Her kommer Gardar Faundation så med et bud på at holde natur - og miljødebatten levende ved at koble et økumenisk perspektiv sammen med de historiske forudsætninger, som findes i Sydgrønland.

Ved på denne måde at dreje diskussionen over på et perspektiv om både den enkelte og fællesskabernes ansvar for den natur, vi skal give videre til vore børn, forsøger man at bringe de aktuelle økonomiske spørgsmål i baggrunden og ser på forvaltning af ressourcerne i et længere perspektiv.

Grønland har et enestående landskab, hvor fortid og nutid eksisterer side om side, bl.a. har den nuværende grønlandske befolkning taget udfordringen om at drive landbrug op fra vikingerne: I dag græsser får, køer og heste på fjeldsiderne,og der høstes hø to gange årligt.

Det er denne sameksistens Gardar Foundation med sine aktiviteter er med til at synliggøre og opretholde på en måde, som både den lokale befolkning og turisterne får størst mulig glæde af.