Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Prisvinder 2001

Mats Segnestam, Sverige

Prisen blev tildelt Mats Segnestam for ”hans fremsynede og afgørende rolle i aktivt at inddrage miljøspørgsmål i udviklingsprogrammer som grundlag for en bæredygtig udvikling.

Han havde tidligt en global bevidsthed, og med en unik kompetence og bredde har han arbejdet langsigtet og uselvisk, hvilket har givet ham stor anerkendelse i alle de store internationale miljø- og udviklingsor-ganisationer, som han har arbejdet indenfor.