Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Angrepene i Paris er en påminnelse om viktigheten av å motarbeide ekstremisme

14.11.15 | Nyhet
Höskuldur Þórhallsson
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Liberté, égalité, fraternité. Frihet, likhet, brorskap. - Det franske nasjonalmottoet kunne også vært Nordens motto, og angrepene på befolkningen i Paris oppleves også som et angrep på oss, og på våre verdier her hjemme, sier Nordisk råds president Höskuldur Þórhallsson, som mener det aldri har vært viktigere å motarbeide ekstremisme i våre nordiske samfunn.

- Terrorangrepene i Paris berører oss alle. Vi ser at det legges blomster ved de franske ambassadene i Norden, og vi ser at mange uttrykker sin medfølelse gjennom sosiale medier. Selv synes jeg det er vanskelig å finne ord som uttrykker hvor vondt det er å se uskyldige sivile liv gå tapt som et resultat av meningsløse terrorhandlinger, sier Höskuldur Þórhallsson.

- Paris er en by der det bor mennesker fra alle verdenshjørner, blant dem også mennesker fra Norden. Mitt håp er at ingen nå finner på å si at denne terroren har noe som helst med religion å gjøre. Dette dreier seg om meningsløse voldshandlinger og en komplett mangel på respekt for menneskeliv. Alle verdens religioner verdsetter fred og respekterer menneskeliv, så vi må aldri la terrorister innbille oss at terror er en religiøs handling.

Alle verdens religioner verdsetter fred og respekterer menneskeliv, så vi må aldri la terrorister innbille oss at terror er en religiøs handling.

Vi må motarbeide ekstremisme 

- Angrepene i Paris er en påminnelse om at vi må motarbeide ekstremisme også i våre nordiske samfunn. Parlamentarikerne i Nordisk råd er enige om at kampen mot ekstremisme aldri har vært viktigere, sier Höskuldur Þórhallsson.

Les mer her:

Nordisk råd støtter de nordiske regjeringene, som har inngått en avtale om et styrket nordisk samarbeid om forebyggelse av radikalisering. Nordisk råd legger også vekt på at lokale myndigheter og andre samfunnsaktører involveres i arbeidet.

- Det er viktig å forhindre at unge fra Norden rekrutteres til ekstremistiske nettverk. Et tettere nordisk samarbeid om denne felles utfordringen kan være et forebyggende tiltak for å forhindre at vi opplever lignende angrep i Norden, avslutter Nordisk råds president.