13.3.
Betänkande över medlemsförslag om E-recept inom Norden, A 1798/välfärd

321
Per-Arne Håkansson
Inlägg

Herr president! Människor som är sjuka eller i behov av medicin ska kunna komma åt sina läkemedel, oavsett i vilket land de befinner sig. Det kan rent av innebära skillnaden mellan liv och död.

322
Ina Strøjer-Schmidt
Inlägg

Tak til den socialdemokratiske gruppe for at stille forslaget. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer af Nordisk Råd til at stille flere forslag på sundhedsområdet.