13.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sähköisistä resepteistä Pohjoismaissa, A 1798/välfärd

321
Per-Arne Håkansson
Puheenvuoro

Herr president! Människor som är sjuka eller i behov av medicin ska kunna komma åt sina läkemedel, oavsett i vilket land de befinner sig. Det kan rent av innebära skillnaden mellan liv och död.

322
Puheenvuoro

Tak til den socialdemokratiske gruppe for at stille forslaget. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer af Nordisk Råd til at stille flere forslag på sundhedsområdet.