13.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sähköisistä resepteistä Pohjoismaissa, A 1798/välfärd

321
Per-Arne Håkansson
Puheenvuoro

Herr president! Människor som är sjuka eller i behov av medicin ska kunna komma åt sina läkemedel, oavsett i vilket land de befinner sig. Det kan rent av innebära skillnaden mellan liv och död.

322
Ina Strøjer-Schmidt
Puheenvuoro

Tak til den socialdemokratiske gruppe for at stille forslaget. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer af Nordisk Råd til at stille flere forslag på sundhedsområdet.