321. Per-Arne Håkansson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
321
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Herr president! Människor som är sjuka eller i behov av medicin ska kunna komma åt sina läkemedel, oavsett i vilket land de befinner sig. Det kan rent av innebära skillnaden mellan liv och död.

En infrastruktur byggs nu inom ett europeiskt samarbete för utbyte av e-recept och hälsodata, finansierat inom EU:s infrastrukturprogram. Det kan även omfatta EES-länderna Norge och Island.

Den infrastruktur som redan finns är alltså ingen ny databas utan kopplar samman deltagande länders existerande system. Sverige och Finland deltar redan i detta samarbete, och genom ett utökat samarbete som omfattar hela Norden kan även Island, Norge och Danmark bli en del av det.

Våra nordiska länder har redan stora fördelar genom en hög digital medvetenhet och användning. Ministerrådet har inom detta område, som vi ser det, tagit välkomna initiativ. Det gäller att driva detta vidare för att det ska förverkligas.

Att använda sig av e-recept i hela Norden är en påtaglig sak för medborgare – digitalisering i människans tjänst, i vardagen. I nästa steg ser vi ett utbyggt 5G-system med hög kapacitet och kraft som ytterligare kan medverka till att den digitala utvecklingen på hälso- och vårdområdet kommer fler människor till del. Kanske kan just våra långa avstånd mellan orterna plötsligt bli en tillgång för att driva på utvecklingen, och kanske kan Norden utifrån detta vara en testbädd för ytterligare utveckling.

Teknik i människans tjänst handlar det om. E-recept är ett mycket bra sätt att gå vidare i detta samarbete, för människor i vardagen.

Jag yrkar bifall till förslaget.