Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Engelska.

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed 2019