4.1.
Islands statsminister præsenterer Islands formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd 2023, Dokument 15/2022

79
Jorodd Asphjell
Inlägg

Takk, president, og takk til Islands statsminister for en god framleggelse av formannskapsprogrammet for Ministerrådet for neste år.