Islands Röda Kors

Red Cross Iceland
Fotograf
Jakob Halldorsson
Det mest effektiva systemet för insamling av begagnade eller kasserade kläder.

Islands Röda Kors har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2023.

Röda Korset har en stor inverkan i att öka människors kunskap om textilavfall och uppmuntra till återanvändning och återvinning av kläder. Röda Korset driver den största insamlingen av textilavfall på Island i samarbete med andra aktörer, exempelvis kommunerna. Med sina över 130 insamlingspunkter ger de möjlighet att lämna in begagnade kläder och andra textilier till ett organiserat system för återbruk eller återvinning. 

Röda Korset samlade 2021 in närmare 2 300 ton textilier och är därmed det mest effektiva insamlingssystemet på Island. Textilier som inte kan återbrukas eller återvinnas på Island skickas till återvinningsstationer i Europa.

Röda Korset är även aktivt i att främja återanvändning av kläder samt i att dela ut kläder till behövande. En avsevärd del av de insamlade kläderna säljs i Röda Korsets 19 butiker över hela Island och nyligen öppnades en punkt för utdelning av begagnade kläder till flyktingar och asylsökande på Island.

Röda Korset har aktivt uppsökande arbete och utbildning om hållbar återanvändning och återvinning av textilier och de samarbetar även med olika artister och designers på Island genom att förse dem med begagnade textilier som råmaterial.