The Danish String Quartet

The Danish String Quartet
Fotograf
The Danish String Quartet
Danish String Quartet är en av 13 artister som är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2019.

Danish String Quartet (DSQ) har på bara några år blivit ett av de mest betydande namnen på den danska och internationella musikscenen. ​​​​

DSQ har utmärkt sig som framstående tolkare av den klassiska repertoaren. I första hand ska här nämnas deras tolkningar och inspelningar av Carl Nielsens kvartetter, som vittnar om stor inlevelse och virtuositet i arbetet med Danmarks nationella stormästare. Men även deras tolkningar av i synnerhet Beethoven har väckt uppmärksamhet för deras överlägsenhet och inte bara ungdomlig förståelse. Den nyaste musiken intresserar också DSQ och kombinationen av dessa två saker har resulterat i en mycket prisad serie med fem album, där vart och ett innehåller en av de sena Beethoven-kvartetterna, en Bach-fuga samt en ikonisk nyare stråkkvartett, exempelvis Schnittke, Ligeti, Sjostakovitj eller Abrahamsen. Det första av dessa gav DSQ en internationell Grammy-nominering.

DSQ har väckt uppmärksamhet i helt andra kretsar än bland de normala kammarmusiklyssnarna. Deras inspelning Woodworks, som presenterar skandinavisk folkmusik i kvartettmedlemmarnas egna pikanta och lössläppta arrangemang, har väckt enorm uppmärksamhet i synnerhet hos en ung och bred publik, som nu har fått upp ögonen för kammarmusikens stora kvaliteter.

Sommaren 2018 uruppförde DSQ en ackordeonkvintett av Bent Sørensen och inkommande höst ska de uruppföra Thomas Agerfeldt Olesens Concerto Grosso tillsammans med både Copenhagen Phil och Odense Symfoniorkester.

DSQ har en egen årlig festival, dit de bjuder in strålande unga musikervänner från hela världen för att uppträda. Med detta har de lyckats skapa en ny och mycket fruktbar miljö kring sin verksamhet. En begeistrad publik tyder på att det finns nya sätt för att berika och förnya hela det klassiska kammarmusikbegreppet.

DSQ har arrangerat och spelat konserter med flickkören DR Pigekoret och DR VokalEnsemblet i samband med att de var årets konstnär på kanalen P2 2018. Därutöver har de gett mer traditionella konserter med bland andra Augustin Hadelich, Ébène Kvartetten och Artemis Kvartetten samt presenterat nya konsertproduktioner med musik av Jennifer Walshe, Bent Sørensen och Jörg Widmann med flera.