Nordiska utvecklingsfonden (NDF)

NDF är de nordiska ländernas gemensamma utvecklingsorganisation. NDF har under 20 år beviljat koncessionella ”mjuka” krediter till utvecklingsländer. NDF beviljar gåvofinansiering för klimatsatsningar i världens fattigaste länder.

Information

Postadress

PB 185 FIN-00171 Helsingfors

Contact
Phone
+358 9 180 0451
Email
Contact