Nordiska utvecklingsfonden: Bidragsfinansiering

27.07.18 | Stödmöjlighet
Nordiska utvecklingsfonden (NDF) finansierar klimatprojekt i låginkomstländer med fokus på Afrika söder om Sahara.

Information

Opportunity category
Bidrag
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

NDF:s finansiering tillhandahålls som medfinansiering och är alltid en del av större satsningar som genomförs i samarbete med andra finansieringspartner, såsom Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Världsbanken samt partner från den privata sektorn och regeringar. Finansieringen ges i form av bidrag, lån och eget kapital. Dessa instrument kan användas fristående eller blandas efter behov.