Nordiska utvecklingsfonden: Bidragsfinansiering

27.07.18 | Stödmöjlighet
Nordiska utvecklingsfonden, Nordic Development Fund (NDF), ger bidragsfinansiering för investeringar i klimatförändringar i låginkomstländer. Områden som NDF beviljar bidrag inom är bland annat aktiviteter inom minskning av och anpassning till klimatförändringarna. NDF ger främst bidrag till teknisk assistans, det vill säga rådgivningstjänster, och till investeringar, det vill säga varor, uppdrag och tjänster, samt till utgifter i anslutning till teknisk assistans.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

NDF beviljar bidrag genom samfinansiering. Bidragen kan uppgå till mellan 500 000 och 4 miljoner euro.

Finansieringen bygger på utlysningar som är öppna för offentliga organ, företag, forskningsinstitutioner, universitet och organisationer från det civila samhället samt kvalificerade lokala samarbetspartner i låginkomstländer.