Norges ordförandeskap 2017

Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017. Det norska ordförandeskapet har fokus på Norden i omställning, Norden i Europa och Norden i världen.