– Ett strategiskt nordiskt samarbete är helt nödvändigt

23.01.17 | Nyhet
Frank Bakke-Jensen
Photographer
Utenriksdepartementet
– Vi tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i en tid då världen förändras snabbt. Ett strategiskt nordiskt samarbete är helt nödvändigt och en fördel för de nordiska länderna, säger Frank Bakke-Jensen, nordisk samarbetsminister från Norge, som i dag lanserade Norges ordförandeskap i det nordiska regeringssamarbetet.

Hur det nordiska samarbetet kan bidra till hållbar tillväxt och innovation i Arktis var temat för lanseringen, på vilken också den svenska utrikesministern och nordiska samarbetsministern Margot Wallström deltog tillsammans med den danska jämställdhetsministern och nordiska samarbetsministern Karen Ellemann. Generalsekreteraren för Nordiska rådet, Dagfinn Høybråten, deltog också på lanseringen, som ägde rum i Tromsø under Arctic Frontiers.

Hög prioritet

Norden är världens elfte största ekonomi och har totalt 27 miljoner invånare. Ett tätt och välfungerande nordiskt samarbete är viktigt för Norge och prioriteras högt av regeringen.

Ett tätt och välfungerande nordiskt samarbete är viktigt för Norge och prioriteras högt av regeringen.


 

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år åt gången och alternerar mellan de fem nordiska länderna. Det land som innehar ordförandskapet utformar ett program som styr det nordiska samarbetet under året.

Ett utåtriktat ordförandeskap

Det norska ordförandeskapsprogrammet är uppdelat i tre huvudspår:

  1. 1.       Norden i omställning
  • Vi ska främja nordisk konkurrenskraft, grön omställning, övergång till ett lågutsläppssamhälle, integration och hälsosamarbete.
  1. 2.       Norden i Europa
  • Vi ska arbeta för att stärka vårt samarbete kring en Europapolitik. En stark nordisk röst i den europeiska debatten tjänar både Europa och Norden på.
  1. 3.       Norden i världen
  • Vi ska vidareutveckla det strategiska nordiska partnerskapet i utrikespolitiken.

Norden i omställning

– Omställningen som Norden står inför under de kommande decennierna blir krävande. Under vårt ordförandeskap kommer vi att se till att det nordiska samarbetet skapar resultat för oss som bor i Norden. Vi kommer därför att samarbeta med våra nordiska kollegor om viktiga samhällsutmaningar såsom digitalisering och grön ekonomi, säger nordiska samarbetsministern Bakke-Jensen.

Mer information om nordiskt samarbete och det norska ordförandeskapet finns på regjeringen.no/norden2017.
#norden2017

– Ett stärkt nordiskt samarbete är ett naturligt svar på en global utveckling som blir allt mindre förutsägbar. Tillsammans kommer vi att vidareutveckla Norden som världens mest integrerade region, säger statsminister Erna Solberg i denna video, där hon talar om det nordiska samarbetet.