Ålands strukturfonds-program 2014–2020

Utvärderarnas andra delrapport per 31.12.2018

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Den här rapporten innehåller andra delrapport per 31.12.2018 av utvärderingen av de europeiska regional- och socialfondernas gemensamma operativa program på Åland för perioden 2014–2020. Bakom programmet står två olika EU-fonder med delvis olika krav på de av programmet (med-) finansierade verksamheterna. De förenas dock i ambitionen att i enlighet med Unionens övergripande mål om smart och hållbar tillväxt för alla utveckla och stärka företagande, innovationskapacitet, social integration, arbetsmarknad och miljö på Åland.
Publikationsnummer
2019:7