Nordregio

Nordregio fungerar som nordiskt forsknings-, rådgivnings- och analysinstitut med fokus på strategisk, policy-relevant forskning på relevanta sektorer inom Nordiska ministerrådet och ger professionellt och effektivt stöd till ministerrådet och till nationella och lokala/regionala myndigheter, inklusive Arktis. Nordregio bidrar med underlag till Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete genom att stötta Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R) och Ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER). Nordregio är placerat i Sverige.

Information

Postadress

Box 1658 SE-111 86 Stockholm
Visiting address:
Holmamiralens väg 10, Stockholm, Sweden

Contact
Telefon
+46 8 463 54 00

Content

    Persons
    News
    Events
    Publications
    Information