Digitala hälsolösningar från Norden: COVID-19

Exempel på nordiska lösningar för att tackla covid-19

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Ända sedan nyheten om coronaviruset och covid-19spreds globalt har nordiska företag arbetat hårt med attutveckla innovativa lösningar som ett svar på riskerna ochutmaningarna som denna ovälkomna gäst har medfört.Ibland kan sådana här kriser ge upphov till nya innovativa lösningar. I Norden har enmängd nya digitala lösningar tagits fram som hjälp i kampen mot viruset och någraav dem används redan, med mycket positiva resultat.Vi på Nordic Innovation ser det som vårt ansvar att informera om lösningarna bådeinom vår region och globalt. Därför har vi skapat en digital katalog som visar uppnågra av de senaste innovativa lösningarna från nordiska bolag som alla kan användasi kampen mot covid-19.Vi hoppas att vårt initiativ bidrar till kunskapsöverföring och inspirerar till nordisktsamarbete.