Nordic Innovation

Nordic Innovation initierar och finansierar aktiviteter som stärker innovation och samarbetar främst med små och medelstora företag i Norden. Målet är att göra det enklare att utveckla och bedriva näringsverksamhet över de nordiska landsgränserna.

Information

Postadress

Stensberggata 25 NO-0170 Oslo

Kontakt
Telefon
+47 23 35 45 40

Innehåll