Mediebarometern 2019: Tema generationer

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år. I Mediebarometern 2019: Tema generationer analyseras medieanvändningen i olika åldersgrupper. Rapporten har skrivits av Catharina Bucht vid Nordicom.