Opphavsrett og bruk bilder

Dersom ikke annet er angitt, er det tillatt å gjengi med angivelse av kilden.

De aller fleste bilder på Norden.org kan benyttes fritt under lisens fra Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bildene kan benytts fritt – men ikke for kommersielle formål – under forutsetning av at bildekilden angis (f.eks. NN – norden.org). Når det gjelder opphavsrett, se de enkelte bildene.

[Bilder fra Norden]