COP27: Norden vil sikre en ligestillet klimaomstilling

09.11.22 | Nyhed
tre tjejer på en buss
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Den grønne omstilling kommer til at vende hver en sten i samfundet – så hvordan påvirkes mænd og kvinder af denne forandring? Norden inviterer til en række debatter om udformningen af en retfærdig klimapolitik på klimamødet COP27 den 14.-15. november.

De unges krav om indflydelse på klimapolitikken er blevet hørt tydeligt i det offentlige rum i de senere år. Nu vokser bevidstheden om, at også ligestilling og en mangfoldighed af andre perspektiver skal sikres i de rum, hvor beslutningerne om klimaomstillingen bliver taget. 

 

– Al politik har et ligestillingsaspekt, og det vil vi synliggøre i den nordiske pavillon på klimamødet. Norden har kæmpet for ligestillede og inkluderende samfund, og det er på tide, at vi også integrerer dette i den grønne omstilling, siger Jonas Wendel, konstitueret generalsekretær for Nordisk Ministerråd. 
 

Enkønnede brancher er et problem

Trafikplanlæggerne, bilproducenterne, fødevareproducenterne, energiselskaberne og modeindustrien – men også beslutningstagerne inden for pleje og omsorg – har alle en stor magt i forhold til at påvirke klimaomstillingen.
 

At både kvinder og mænd har indflydelse i disse brancher kan være afgørende for, at de nye klimaløsninger bliver effektive. 

Livsstilsforandringer er nødvendige

Ifølge FN's klimapanel er der brug for både livsstilsforandringer og ny teknologi, hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet i Parisaftalen. 

Forskning viser, at mænd er overrepræsenterede i de brancher, hvor de teknologiske klimaløsninger udvikles, men underrepræsenterede inden for pleje og omsorg.

Samtidig er kvinder bedre rustet i forhold til livsstilsforandringer, hvilket hænger sammen med de omsorgsidealer, som kvinder oplæres i. 

Mænds transport udleder mere CO2

– Kvinder er forbilleder, når vi i Norden skal omstille vores liv. Eksempelvis udleder mænds transport dobbelt så meget som kvinders i Sverige. I alle dele af klimakampen kan vi lade os inspirere og lære af kvinders liv, siger Emma Holten, feminist og aktivist fra Danmark, som deltager i debatten Placing gender equality at the heart of green jobs, den 14. november. 

Samarbejde med Den Afrikanske Union

Fem events i den nordiske pavillon (P90) på klimamødet i Sharm el-Sheikh handler om, hvordan vi skaber en retfærdig grøn omstilling.

Desuden afholder Norden sammen med Den Afrikanske Union et officielt sideevent til COP27 med titlen Nordic & African Leaders: Why Gender is Key to the Green Transition den 15. november. 
 

Du kan følge arrangementerne i Sharm el-Sheikh eller online.