COP27: Norden vill säkra en jämställd klimatomställning

09.11.22 | Nyhet
tre tjejer på en buss
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Den gröna omställningen kommer att vända på varje sten i samhället – så hur påverkas män och kvinnor av denna förändring? Den 14-15 november bjuder Norden in till flera debatter på klimatmötet COP27 om hur en rättvis klimatpolitik kan se ut.

Ungas krav på inflytande i klimatpolitiken har hörts tydligt på gator och torg de senaste åren. Nu växer medvetenheten om att även jämställdhet och en mångfald av andra perspektiv måste säkras i de rum där besluten om klimatomställningen fattas. 

 

-    All politik har en jämställdhetsaspekt, det vill vi synliggöra i den Nordiska paviljongen på klimatmötet. Norden har kämpat för jämställda och inkluderande samhällen – dags att integrera detta också i den gröna omställningen, säger Jonas Wendel, tillförordnad generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. 
 

Enkönade branscher ett problem

Trafikplanerarna, fordonstillverkarna, livsmedelsproducenterna, energibolagen och modeföretagen - men också beslutsfattarna i vård och omsorg – alla har de stor makt att påverka klimatomställningen.
 

Att både kvinnor och män har inflytande i dessa branscher kan vara avgörande för att de nya klimatlösningarna blir effektiva. 

Livsstilsförändringar nödvändiga

Enligt FN:s klimatpanel behövs både livsstilsförändringar och ny teknik för att världen ska nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. 

Forskning visar att män är överrepresenterade i branscher där tekniska klimatlösningar tas fram, men underrepresenterade i vård och omsorg.

Samtidigt har kvinnor har större beredskap till livsstilsförändringar, något som hänger samman med de omsorgsideal som kvinnor skolas till. 

Mäns transporter släpper ut mer CO2

-    Kvinnorna är förebilder när vi i Norden ska ställa om våra liv. I Sverige, till exempel, släpper mäns transporter ut dubbelt så mycket koldioxid som kvinnors. I alla delar av klimatkampen kan vi inspireras och lära oss mer av kvinnors liv, säger Emma Holten, feminist och aktivist från Danmark som deltar i debatten Placing gender equality at the heart of green jobs, den 14 november. 

Samarbete med Afrikanska unionen

Fem event i den Nordiska paviljongen (P90) på klimatmötet i Sharm el Sheik handlar om hur vi skapar en rättvis grön omställning.

Norden arrangerar dessutom tillsammans med Afrikanska Unionen ett officiellt sidoevent till COP27, Nordic & African Leaders: Why Gender is Key to the Green Transition den 15 november. 
 

Följ dem på plats i Sharm el Sheik eller online.