COP27: Norden vil sikre likestilt klimaomstilling

09.11.22 | Nyhet
tre tjejer på en buss
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Den grønne omstillingen kommer til å snu om på hver stein samfunnet – så hvordan påvirkes menn og kvinner av denne forandringen? 14.–15. november inviterer Norden til flere debatter på klimamøtet COP27 om hvordan en rettferdig klimapolitikk kan se ut.

Unges krav på innflytelse i klimapolitikken har vært tydelige å høre de senere årene. Nå vokser bevisstheten om at også likestilling og et mangfold av andre perspektiver må sikres i rommene der beslutningene om klimaomstillingen tas.

– All politikk har et likestillingsaspekt, og det vil vi synliggjøre i Den nordiske paviljongen på klimamøtet.
Norden har kjempet for likestilte og inkluderende samfunn – det er på tide å integrere dette også i den grønne omstillingen, sier Jonas Wendel, konstituert generalsekretær for Nordisk ministerråd.

Enkjønnede bransjer et problem

Trafikkplanleggerne, kjøretøyprodusentene, matprodusentene, energiselskapene og moteselskapene, men også beslutningstakere i helse og omsorg – alle har de stor makt til å påvirke klimaomstillingen.

At både kvinner og menn har innflytelse i disse bransjene, kan være avgjørende for at de nye klimaløsningene blir effektive.

Livsstilsendringer nødvendig

Ifølge FNs klimapanel må det både livsstilsendringer og ny teknologi til for at verden skal nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.

Forskning viser at menn er overrepresentert i bransjer der teknologiske klimaløsninger utvikles, men underrepresentert i helse og omsorg.

Samtidig er kvinner mer innstilt på livsstilsendringer, noe som henger sammen med omsorgsidealene som kvinner læres opp til.

Menns transport slipper ut mer CO2

– Kvinnene er forbilder når vi i Norden skal omstille livene våre. I Sverige, for eksempel, slipper menns transport ut dobbelt så mye karbondioksid som kvinners. I alle deler av klimakampen kan vi inspireres og lære oss mer av kvinners liv, sier Emma Holten, feminist og aktivist fra Danmark som deltar i debatten Placing gender equality at the heart of green jobs 14. november. 

Samarbeid med Den afrikanske union

Fem arrangementer i Den nordiske paviljongen (P90) på klimamøtet i Sharm el Sheik handler om hvordan vi skaper en rettferdig grønn omstilling.

Norden arrangerer dessuten sammen med Den afrikanske union et offisielt sidearrangement til COP27, Nordic & African Leaders: Why Gender is Key to the Green Transition 15. november.

Følg dem til stede i Sharm el Sheik eller på nettet.