Forslag om obligatorisk voksenuddannelse i hele Norden

14.06.16 | Nyhed
Poul Nielson
Fotograf
Laura Kotila/Norden.org
De nordiske regeringer bør gå ind for obligatorisk voksenuddannelse og videreuddannelse for alle lønmodtagere i Norden og sætte uddannelserne i system i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Det foreslår den tidligere danske minister og EU-kommissær, Poul Nielson, i en strategisk gennemlysning af arbejdslivsområdet i Norden.

Poul Nielson har på opdrag af Nordisk Ministerråd udarbejdet en strategisk gennemlysning, som tirsdag blev afleveret til Finlands justits- og arbejdsminister, Jari Lindström. Han er i 2016 formand for Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv. Rapporten indeholder 14 forslag til, hvordan arbejdslivet kan udvikles via det nordiske samarbejde.

Nielson pointerer, at der i dag gøres meget for at øge voksnes kompetencer, men at "mere af det samme" ikke er nok til at klare de udfordringer, som globaliseringen, digitaliseringen og teknologiudviklingen medfører. Kombinationen af en hurtig teknologisk udvikling og en gradvis højere pensionsalder, skaber et endnu større behov for nye former for uddannelse.

– For at sikre Nordens konkurrencekraft i fremtiden, har vi brug for nytænkning på uddannelsesområdet. Derfor ville det være en visionær beslutning at udvikle en fælles model for obligatorisk voksenuddannelse, siger Poul Nielson.

Statusløft for det psykiske arbejdsmiljø

Ud over arbejdstagernes uddannelse og kompetencer er også arbejdsmiljø, migration og ligestilling udfordringer i det nordiske arbejdsliv. De nordiske lande bør ifølge rapporten i højere grad gå ind for fælles løsninger på disse områder og drage nytte af Nordisk Ministerråds samarbejde med internationale aktører og de nordiske arbejdsmarkedsorganisationer.

Det psykiske arbejdsmiljø har ifølge Nielson både brug for et statusløft og et forskningsmæssigt og juridisk løft. Helt konkret bør de nordiske lande undersøge muligheden for at harmonisere lovgivningen på området, så det psykiske arbejdsmiljø rent juridisk ligestilles med det fysiske arbejdsmiljø.

Rapporten konkluderer, at Norden i en tid som er præget at et kraftigt forøget migrationstryk bør holde liv i grundværdierne i den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Det er vigtigt ud fra et ligestillingsperspektiv og i særdeleshed med tanke på indvandrerkvinderne. En hurtig introduktion til arbejdslivet er helt central med henblik på at integrere indvandrere og vende migrationen til en positiv ressource. 

Ligestillingen bør ifølge rapporten i det hele taget få en fremtrædende placering på de forskellige delområder i det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet.

For at sikre Nordens konkurrencekraft i fremtiden, har vi brug for nytænkning på uddannelsesområdet. Derfor ville det være en visionær beslutning at udvikle en fælles model for obligatorisk voksenuddannelse.

Der er brug for en mere aktiv og ensartet EU-politik

Poul Nielson ser muligheder for at de nordiske lande aktivt kan skabe en fælles politik og påvirke sagsindholdet i EU-processer, frem for blot at reagere på initiativer og regler fra EU som tilfældet er i dag. Dette skal ske ved at øge forståelsen for den nordiske model i dialogen med forskellige EU-institutioner. 

Selv om det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet har ligget i skyggen af EU-spørgsmålene, konstaterer Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten, at mange af de globale aktører skeler til Norden, når de forsøger at løse udfordringer på arbejdsmarkederne.

– Vi håber at forslagene i rapporten vil give det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet en vitaminindsprøjtning. Disse spørgsmål står højt på regeringernes dagsorden, siger Høybråten. 

Den politiske behandling af rapporten begynder i efteråret under ledelse af Jari Lindström i Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv.

– Det fremgår tydeligt af Nielsons rapport, at det nordiske arbejdsliv har fælles arbejdsformer, normer og værdier. Det er godt at arbejdslivet nu er blevet grundigt undersøgt ud fra et nordisk perspektiv, siger Lindström.

Rapporten "Arbejdsliv i Norden" er baseret på mere end hundrede diskussioner, som Poul Nielson har ført med blandt andet ministre, parlamentsmedlemmer, embedsmænd, forskere samt arbejdsmarkedsorganisationer i hele Norden samt med EU, ILO og OECD. Der er tale om den tredje store strategiske gennemlysning på nordisk niveau.

Læs rapporten i sin helhed: