Nyt nordisk netværk skal bekæmpe kriminalitet og fusk på arbejdsmarkedet

01.12.23 | Nyhed
Byggarbetare på en bro
Photographer
Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Menneskehandel, skattesnyd og sort arbejde er alle eksempler på grænseoverskridende kriminalitet, som rammer både den enkelte og samfundet som helhed. I går besluttede de nordiske beskæftigelsesministre at etablere et formelt nordisk-baltisk netværk, som skal bekæmpe kriminalitet på arbejdsmarkedet.

Sort arbejde og snyd med regler går ikke blot ud over den enkelte, men er et alvorligt samfundsproblem, som skævvrider konkurrencen og øger utrygheden i arbejdslivet. Det mener de nordiske beskæftigelsesministre. 

De nordiske lande har i flere år samarbejdet om at bekæmpe kriminalitet på arbejdsmarkedet – helt konkret i form af fælles inspektioner på arbejdspladser og udveksling af information. Samarbejdet er hidtil foregået i kortere EU-finansierede projekter og har i nogle perioder også inkluderet de baltiske lande.

Grundfinansiering fra ministerrådet

Da de nordiske beskæftigelsesministre mødtes i Reykjavik, besluttede de at etablere et formelt nordisk-baltisk netværk finansieret af Nordisk Ministerråd. 

– Ved at etablere et netværk for at bekæmpe kriminalitet på arbejdsmarkedet, som kan grundfinansieres af Nordisk Ministerråd, skaber vi et stabilt grundlag for et langsigtet og grænseoverskridende arbejde på et område, som udgør et alvorligt samfundsproblem. Forhåbentlig skabes der bedre forudsætninger for samarbejde, fælles tiltag, adgang til information og tjenester samt øget kapacitet og viden, siger Johan Pehrson, som er arbejdsmarkeds- og integrationsminister i Sverige. 

Grænseoverskridende inspektioner

Netværket skal bestå af embedsmænd fra landenes arbejdsmiljømyndigheder og tilsynsmyndigheder. Det skal stå for organiseringen af grænseoverskridende inspektioner og skabe bedre muligheder for videns- og informationsdeling i Norden og Baltikum.