Norden bør øge samarbejdet om anerkendelse af udenlandske uddannelser

11.10.17 | Nyhed
En ny nordisk kortlægning af procedurerne for anerkendelse af udenlandske uddannelser anbefaler, at de nordiske lande bør samarbejde endnu tættere for at gøre det lettere for personer, der kommer til Norden, at bruge deres kompetencer og uddannelse.

Fremskrivninger af befolkningstilvæksten og den globale flygtningekrise viser, at indvandringen til de nordiske lande vil fortsætte med at stige i de kommende år. I de senere år har landene modtaget tusindvis af flygtninge. Det er mennesker, som kommer med forskellige uddannelser og faglige kvalifikationer, og som skal integreres i deres nye hjemland, så de kan bruge deres kompetencer.Effektive procedurer for anerkendelse af udenlandske uddannelser eller professioner er et vigtigt tiltag både for personer, som ønsker at studere eller arbejde i et af de nordiske lande, og for arbejdsgivere, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft.– Arbejde er utvivlsomt helt afgørende for en god integration. Ministerrådet ønsker med denne rapport at pege på løsninger for at gøre det lettere at udnytte de kompetencer, som kommer til vores nordiske lande som følge af indvandring.Der har længe været et nordisk samarbejde om anerkendelse af udenlandske uddannelser, men der er også forskelle mellem landene. Rapporten viser, at landene har forskellige krav, procedurer og praksis for anerkendelse. – Vi skal have et godt og forudsigeligt system med henblik på at anerkende kompetencer fra udlandet. Når vi læser om indvandrere, som ikke får arbejde på trods af høje kvalifikationer, er det negativt for både den enkelte og samfundet som helhed. Her kan vi lære meget af hinanden i Norden. Derfor har vi ønsket at sætte fokus på dette, når vi i år har formandskabet i Nordisk Ministerråd, siger Norges kundskabsminister Henrik Asheim.Kortlægningen er gennemført af Rambøll Management Consulting på opdrag af Nordisk Ministerråd og det norske formandskab i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning. Rapporten viser, hvordan de nordiske lande godkender udenlandske uddannelser og erhvervskvalifikationer og tilbyder supplerende uddannelser.Rapporten viser, at der er mange aktører på dette område. Der er også mange informationskanaler, og der er mange, som møder indvandrerne i det daglige. Samtidig er der mangel på fælles systemer og regler, som skal regulere anerkendelsen af uddannelser. Rapporten anbefaler derfor, at der udarbejdes bedre information til brugerne, bedre koordinering både på nationalt og regionalt niveau og endda mere samarbejde mellem de nordiske lande.Rapporten skal også bidrage til at reducere grænsehindringer mellem de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland, og den vil udgøre grundlaget for det videre samarbejde i Nordisk Ministerråd.