Bevar kompetencerne i grænsekomitéerne

10.04.24 | Nyhed
Photographer
Gwenael Akira Helmsdal Carre/norden.org
De nordiske grænsekomitéer bør opgraderes i stedet for at blive konkurrenceudsat. Det mener Nordisk Råd og går dermed imod dele af forslaget til samarbejdsprogrammet for regionalsektoren i perioden 2025-2030.

– De tolv grænsekomitéer fra Øresundsregionen i syd til Haparanda/Torneå i nord er yderst vigtige i arbejdet med at realisere visionen om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region. Samarbejdet i grænseregionerne er vigtigt for hele Norden, siger Per-Arne Håkansson fra Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

I tilknytning til arbejdet med et nyt samarbejdsprogram for perioden 2025-2030 har Nordisk Ministerråds regionalsektor givet et eksternt konsulentbureau opgaven at gennemføre en evaluering af det grænseregionale samarbejde i Norden og i den forbindelse komme med forslag til en ny samarbejdsmodel.

Nordisk Råd er ikke enig i konklusionerne i rapporten. Forslaget drejer sig primært om, at de eksisterende grænsekomitéer i den kommende programperiode bliver konkurrenceudsat i et offentligt udbud. Det vil betyde, at grænsekomitéer med en lang erfaring med grænseoverskridende regionalt, politisk samarbejde risikerer at blive nedprioriteret til fordel for kortsigtede mål og løsninger uden en regionalpolitisk forankring.

Grænsekomitéer er en infrastruktur, som på vegne af lokale og regionale demokratisk valgte organer arbejder for at integrere Norden.

– Nordisk Ministerråd foreslår, at grænsekomitéerne bliver konkurrenceudsat i stedet for at blive opgraderet. Vi er kritiske over for dette, fordi der ikke er tale om virksomheder eller erhverv. Grænsekomitéerne er derimod baseret på langvarig samfundsnytte og samarbejde med regionale og lokale folkevalgte i grænseområderne. Vi ønsker, at de indspil, som er kommet fra de tolv grænsekomitéer, skal tages i betragtning og blive en del af samarbejdet og den finansieringsmodel, som er under udarbejdelse, afslutter Håkansson.