Nordisk Ministerråds budget 2023 er vedtaget

03.11.22 | Nyhed
Session 2022
Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk Ministerrådets budget for 2023 blev diskuteret mellem de nordiske samarbejdsministre og Nordiske Råds præsidie under Nordisk Råds 74. session. I år har Finland præsidentskabet i Nordisk Råd og er dermed vært for sessionen.

Den 1. november vedtog de nordiske samarbejdsministre budgettet for 2023. Grundlaget for budgettet er Nordisk Ministerråds vision 2030 om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Visionen indeholder tre strategiske prioriteringer, som har til sigte at gøre Norden til en foregangsregion, når det gælder grøn omstilling, social bæredygtighed og konkurrenceevne. Der har traditionen tro været dialog mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd angående budgettet. Der blev således i sommeren 2022 indgået et kompromis, som inkluderer en række konkrete indsatser og prioriteringer i budget 2023, herunder især inden for kultur- og uddannelsesområdet. På den baggrund vedtog Nordisk Råd den 2. november sin betænkning over Nordisk Ministerråds budget 2023.

Involverende proces

Samarbejdsministene er fokuseret på, at Nordisk Ministerråds budget også i fremtiden bruges til at konkretisere Vision 2030. Både i forbindelse med den aktuelle handlingsplan – gældende til og med 2024, og den kommende handlingsplan. I en forandret verdenssituation med pandemi, krig og energikrise er vejen videre med Vision 2030 at fortsætte med at arbejde tværsektorielt. Ligeså vigtigt er det at sikre stærkt ejerskab blandt nordiske politikere og samarbejde med de nordiske institutioner og kontorer, civilsamfund og erhvervssektoren. Samarbejdet mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i forhold  til budgettet er et led i denne proces.