Nordens klimaministre underskriver deklaration om COP28

28.11.23 | Nyhed
klimaminister Guðlaugur Þór Þórðarson
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org

Islands miljø-, energi- og klimaminister, Guðlaugur Þór Þórðarson på talerstolen ved Nordisk Råds Session 2023.

På torsdag samles verdens lande til klimatopmødet COP28 i Dubai. Forud for de internationale forhandlinger er budskabet fra de nordiske klimaministre tydeligt: Vi skal sætte tempoet op!

Deklarationen underskrives forud for, hvad der kaldes, den mest afgørende klimaforhandling siden Parisaftalen, og midt i en tid, hvor menneskeskabte klimaændringer bidrager til klimaekstremiteter i alle regioner over hele kloden. Nyere forskning viser dertil, at temperaturen i den arktiske region er steget fire gange hurtigere end i resten af ​​verden i løbet af de seneste 30 år med dramatiske konsekvenser som optøning af permafrost og skrumpende iskapper til følge.  

Initiativet til en fælles nordisk deklaration om COP28 blev taget af det islandske formandskab, og indholdet blev drøftet ved miljø- og klimaministrenes seneste møde d. 1. november i Oslo.  

"De nordiske lande taler med én stemme forud for klimaforhandlingerne, og sender et vigtigt signal til omverdenen: Vi ser alle sammen forandringer uden for vores hoveddør, og vi har et klart ansvar over for kommende generationer. Der er et presserende behov for at skrue op og sørge for, at vi i det mindste lever op til Parisaftalen. Det er op til os at træffe de beslutninger, der kan sikre en fair grøn omstilling, og vi skal sætte tempoet op", siger Islands miljø-, energi- og klimaminister, Guðlaugur Þór Þórðarson.

Det er op til os at træffe de beslutninger, der kan sikre en fair grøn omstilling, og vi skal sætte tempoet op!

Islands miljø-, energi- og klimaminister, Guðlaugur Þór Þórðarson

Fra nordisk til global stocktake

På årets klimatopmøde skal verdens lande for første gang siden Parisaftalen gøre status over den globale indsats for at nå målene i aftalen. Det kaldet det globalte stocktake og den er også udgangspunkt for udviklingen af landendes klimamål, NDC’erne, frem mod 2035. 

Det Nordiske Samarbejde har gennemført projektet ”Nordic Stocktake – Pathways to Climate Neutrality”, der gør status over Nordens samlede rejse mod at blive en klimaneutral region. Projektet kommer med en række konkrete anvisninger om, hvor der skal sættes ind for at indfri de klimaneutrale ambitioner. Anvisninger som ministrene har taget til sig i deklarationen. 

"Omstillingen til vedvarende energi spiller en afgørende rolle, hvis vi skal nå vores klimamål og holde 1,5 grader inden for rækkevidde. Vi har værktøjerne og ressourcerne til at sikre, at omstillingen også skaber et samfund, der er mindst lige så attraktivt som det, vi har i dag", siger Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vi har værktøjerne og ressourcerne til at sikre, at omstillingen også skaber et samfund, der er mindst lige så attraktivt som det, vi har i dag.

Guðlaugur Þór Þórðarson, miljø-, energi- og klimaminister, Island