Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2023 budjetti hyväksytty

03.11.22 | Uutinen
Session 2022
Photographer
Johannes Jansson
Pohjoismaiset yhteistyöministerit ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto kävivät Pohjoismaiden neuvoston 74. istunnon aikana keskusteluja Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2023 budjetista. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana ja siksi myös istunnon isäntänä.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät vuoden 2023 budjetin 1. marraskuuta. Budjetin perustana on Pohjoismaiden ministerineuvoston visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio sisältää kolme strategista painopistealuetta, joita edistämällä Pohjolasta pyritään tekemään vihreän siirtymän, sosiaalisen kestävyyden ja kilpailukyvyn edelläkävijäalue. Budjetista on perinteiden mukaisesti käyty vuoropuhelua Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston välillä. Neuvottelujen tuloksena syntyi kesällä 2022 kompromissi, jonka myötä vuoden 2023 budjetti sisältää useita konkreettisia toimia ja painopisteitä erityisesti kulttuurin ja koulutuksen alalla. Tämän perusteella Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi 2. marraskuuta mietintönsä Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2023 budjetista.

Osallistava prosessi

Yhteistyöministereiden keskeisenä tavoitteena on, että Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetin avulla pyritään jatkossakin toteuttamaan vuoden 2030 visiota – sekä nykyisen, vuoteen 2024 voimassa olevan toimintasuunnitelman että tulevan toimintasuunnitelman kaudella. Pandemian, sodan ja energiakriisin värittämässä muuttuneessa maailmantilanteessa visiotyön on myös tulevaisuudessa oltava monialaista. Yhtä tärkeää on varmistaa pohjoismaisten poliitikkojen vahva sitoutuminen sekä yhteistyö pohjoismaisten laitosten ja toimistojen, kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiyhteistyö on osa tätä prosessia.