Ny nordisk tænketank undersøger tech-giganternes indflydelse

31.05.22 | Nyhed
sociala medier
Photographer
Signe Goldmann_Ritzau Scanpix
En ny nordisk tænketank skal se nærmere på tech-giganternes indflydelse på demokratiet i Norden og komme med forslag til løsninger. Tænketanken, som består af eksperter fra de nordiske lande, er en del af en større indsats fra de nordiske kulturministre inden for deres fælles arbejde på området.

Tech-giganternes påvirkning af den demokratiske samtale er taget til i de senere år. De nordiske lande er nogle af de mest digitaliserede i verden, og en stadig stigende del af de offentlige debatter og samtaler foregår online. De nordiske kulturministre præsenterer en ny nordisk tænketank med eksperter fra hele Norden.

Via en fællesnordisk indsats håber de nordiske kulturministre på at kunne indsamle viden og erfaringer fra alle de nordiske lande. Det er kulturministeriet i Danmark, der leder og koordinerer tænketankens arbejde. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

Tech-giganterne fylder enormt meget i danskernes hverdag, og de påvirker vores demokratiske samfund på godt og ondt.  I Norden er vi meget digitaliserede samtidig med, at vi alle deler en sund kritisk tilgang til teknologiens påvirkning af vores samfund. Derfor er en nordisk tech-tænketank et oplagt greb til at få mere viden om, hvordan og i hvor høj grad eksempelvis algoritmer påvirker os og demokratiet, og hvad vi kan gøre politisk for at få mere demokratisk indflydelse på udviklingen. Jeg ser meget frem til at se resultaterne af arbejdet og den debat, som tænketanken forhåbentlig kan være med til at løfte. Det er tiltrængt. 

Kvalificerer debatten i Norden

Tænketankens opgave bliver at kvalificere den nordiske debat om tech-giganternes indflydelse på demokratiet, så Norden kan blive bedre til at håndtere udfordringer i fremtiden. Det betyder blandt andet, at der skal ses nærmere på, hvilken indflydelse de nordiske samfund ønsker, at tech-giganterne skal have i den offentlige debat, og hvordan det kan sikres, at tech-giganterne understøtter en åben, demokratisk samtale frem for at underminere den. Formand for tænketanken, Tobias Bornakke, siger:

– Platforme som Facebook, Youtube og TikTok er vor tids demokratiske medborgerhuse. Men det seneste årti har forskning og whistlebloweres beretninger igen og igen vist, at tech-giganterne og deres algoritmer rummer store udfordringer for den demokratiske samtale. Vi ser, at had bliver forstærket, at udenlandsk propaganda infiltrerer samtalerne, og at polarisering tager fart. Problemet er, at de algoritmer som i dag er redaktører for den offentlige samtale, er designet, så de primært gavner tech-giganternes private interesser i stedet for samfundets. Jeg håber, at vi med tænketanken kan pege på konkrete initiativer, der kan imødekomme nogle af de udfordringer, som i dag truer vores digitale debat.

Tænketankens medlemmer

Tænketanken holder sit første møde efter sommerferien, hvor der også bliver afholdt en opstartsevent, som giver mulighed for, at andre end tænketankens medlemmer kan komme med indspil til det kommende arbejde. Tænketankens arbejde vil strække sig over et år, og tænketankens anbefalinger præsenteres i løbet af første halvår 2023.

 • Tobias Bornakke (Danmark) [formand]
 • Anja Bechmann (Danmark)
 • Martin Holmberg (Sverige)
 • Carl Heath (Sverige)
 • Bente Kalsnes (Norge)
 • Sumaya Jirde Ali (Norge
 • Minna Aslama Horowitz (Finland)
 • Hanna Haaslahti (Finland)
 • Thorgeir Ólafsson (Island)
 • Elfa Ýr Gylfadóttir (Island)
 • Jákup Brúsá (Færøerne)
 • Signe Ravn-Højgaard (Grønland)
 • Fredrik Granlund (Åland)

En af flere indsatser

De nordiske kulturministre har desuden bestilt en rapport om tech-giganternes indflydelse på nyhedsmediernes forudsætninger, som udarbejdes af Nordicom, center for nordisk medieforskning ved Göteborgs universitet. Nordicom præsenterede i 2021 rapporten "COVID-19 och de nordiska nyhetsmedierna", som peger på accelererende forandringer på mediemarkedet, såsom flytninger af reklameinvesteringer fra nationale til globale reklameplatforme.