Ny nordisk tankesmedja granskar techjättarnas inflytande

31.05.22 | Nyhet
sociala medier
Fotograf
Signe Goldmann_Ritzau Scanpix
En ny nordisk tankesmedja ska se närmare på techjättarnas inflytande på demokratin i Norden och komma med förslag på lösningar. Tankesmedjan som består av experter från de nordiska länderna är del av en större insats från de nordiska kulturministrarna i deras gemensamma arbete på området.

Techjättarnas påverkan på det demokratiska samtalet har ökat de senast åren. De nordiska länderna är några av de mest digitaliserade i världen och en allt större del av offentliga debatter och samtal föregår online. De nordiska kulturministrarna presenterar en ny nordiska tankesmedja med experter från hela Norden.

Med en samnordisk insats hoppas de nordiska kulturministrarna på att kunna få samlat kunskap och erfarenheter från alla olika länderna. Det är kulturministeriet i Danmark som leder och koordinerar tankesmedjans arbete. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen säger:

- Techjättarna tar enormt stor plats i danskarnas vardag, och de påverkar vårt demokratiska samhälle på gott och ont.  I Norden är vi väldigt digitala samtidigt som vi delar ett sunt kritiskt förhållningssätt till teknikens påverkan på vårt samhälle. Därför är en nordisk tech-tankesmedja ett självklart verktyg för att få mer kunskap om hur och i vilken utsträckning till exempel algoritmer påverkar oss och demokratin, och vad vi kan göra politiskt för att få ett mer demokratiskt inflytande på utvecklingen. Jag ser fram emot resultatet av arbetet och den debatt som tankesmedjan förhoppningsvis kan bidra till att lyfta. Det är det behov av. 

Kvalificera debatten i Norden

Tankesmedjans uppgift blir att kvalificera debatten i Norden om techjättarnas inflytande på demokratin så att Norden bättre kan hantera utmaningar i framtiden. Det innebär bland annat att det ska ses närmare på vilket inflytande som de nordiska samhällena önska att techjättarna ska ha i den offentliga debatten och hur det kan säkras att techjättarna understöttar ett öppet demokratiskt samtal framför att underminera den. Ordförande för tankesmedjan Tobias Bornakke säger:

- Plattformar som Facebook, Youtube och TikTok är vår tids demokratiska medborgarhus. Men under det senaste decenniet har forskning och visselblåsarrapporter upprepade gånger visat att teknikjättarna och deras algoritmer skapar stora utmaningar för det demokratiska samtalet. Vi ser att hatet intensifieras, att utländsk propaganda infiltrerar samtalen och att polariseringen tar fart. Problemet är att de algoritmer som idag är redaktörer för det offentliga samtalet är utformade för att i första hand gynna techjättarnas privata intressen snarare än samhället. Jag hoppas att vi med tankesmedjan kan peka på konkreta initiativ som kan möta några av de konkreta utmaningar som hotar vår digitala debatt idag.

Tankesmedjans medlemmar

Tankesmedjan har sitt första möte efter sommaren där det även kommer att hållas ett uppstartsevent med möjlighet för andra än tankesmedjans medlemmar att komma med inspel inför det kommande arbetet. Tankesmedjan genomför uppdraget inom ett år och kommer att presentera sina rekommendationer under första halvåret 2023.

 • Tobias Bornakke (Danmark) [ordförande]
 • Anja Bechmann (Danmark)
 • Martin Holmberg (Sverige)
 • Carl Heath (Sverige)
 • Bente Kalsnes (Norge)
 • Sumaya Jirde Ali (Norge
 • Minna Aslama Horowitz (Finland)
 • Hanna Haaslahti (Finland)
 • Thorgeir Ólafsson (Island)
 • Elfa Ýr Gylfadóttir (Island)
 • Jákup Brúsá (Färöarna)
 • Signe Ravn-Højgaard (Grönland)
 • Fredrik Granlund (Åland)

En av flera insatser

De nordiska kulturministrarna har även beställt en rapport om teknikjättarnas inflytande på nyhetsmediernas förutsättningar, som sammanställs av Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Nordicom har i 2021 presenterat rapporten ”COVID-19 och de nordiska nyhetsmedierna” som visar på accelererande förändringar på mediemarknaden såsom förflyttningar av reklaminvesteringar från nationella till globala reklamplattformar.