Vand er nøglen til klimatilpasset landbrug

24.06.19 | Nyhed
Korn
Fotograf
Scanpix
Den ekstremt tørre sommer i 2018 viste med al tydelighed, hvilke udfordringer landbruget står over for, når klimaet ændrer sig. At de nordiske lande udvikler nye vandings- og dyrkningssystemer, som er tilpasset til ekstremt vejr, står højt på listen over tiltag i den arbejdsgruppe, som har kortlagt effekterne af landbrugskrisen sidste år.

– Vand står højt på dagsordenen, både når det gælder vanding og dræning. Selv om Norden får en pæn mængde årsnedbør, er det nødvendigt at opsamle vand til fremtidige tørkeperioder og at beskytte os mod ekstreme regnmængder. Derfor har vi brug for viden og ny teknik, siger Per Hansson, som er ordfører for den nordiske arbejdsgruppe for landbrug og ekstremt vejr, som snart afleverer sin endelige rapport.

Ministrenes taskforce

Arbejdsgruppen er en del af den taskforce, som ministrene for skov- og landbrug nedsatte i efteråret, da krisen var en kendsgerning for nordisk landbrug.

Opgaven var at kortlægge effekterne og komme med forslag til tiltag, som skal styrke beredskabet på kort sigt og klimatilpasse landbruget på længere sigt.  Snart findes der en rapport, som beskriver omfanget af krisen og konsekvenserne for landmændene og fødevareindustrien.

Landbruget ramt af milliardtab 

Den vil blandt andet vise, at dansk landbrug tabte 4-6 milliarder DKK, og at svensk landbrug tabte godt 6 milliarder SEK, som følge af tørken 2018.  Norge fik reducerede indtægter og øgede udgifter for godt 3 milliarder NOK, og finsk landbrug havde det mindst indbringende år siden 2000.

Sæsonen 2019 er begyndt betydeligt bedre for de fleste landmænd i Norden end sidste år. Men mange af landmændene lider stadig under følgevirkningerne af den ekstreme sommer i 2018.  Manglen på både grovfoder og såsæd kan påvirke lønsomheden hos planteavlere, dyreproducenter og fødevareindustri helt ind i 2020, skriver arbejdsgruppen.

Øget klimabevidsthed

Per Hansson mener dog, at den positive side af sagen er, at krisen har højnet bevidstheden om klimaforandringerne på alle niveauer i landbrugssektoren – lige fra landmændene til fødevareindustrien og regeringerne i Norden.  Sidste år opstod der spontant et nordisk samarbejde om eksport af grovfoder og optælling af de nordiske lagre af såsæd. 

– Det betyder, at vi har et betydeligt bedre beredskab i år. De netværk, der blev etableret i fjor, er klar til at følge udviklingen i år, primært på nationalt niveau, men også på nordisk niveau.

Nye modstandsdygtige afgrøder 

Planter, som er bedre rustet til at klare perioder med varme og tørke, større nedbørsmængder og storme, er også helt afgørende for et klimatilpasset landbrug. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at NordForsk, NordGen og NKJ (Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning) samler private og offentlige aktører inden for planteforædling med henblik på at udvikle mere modstandsdygtige plantesorter.

Den nordiske arbejdsgruppe, som har bestået af repræsentanter fra alle landenes landbrugsministerier eller -myndigheder, foreslår også et permanent nordisk netværk, som kan samarbejde og planlægge fælles satsninger for at gøre landbruget i Norden mere modstandsdygtigt.

'– Der er et stort potentiale i at samle erfaringer og kompetencer fra de forskellige nordiske lande på denne måde, siger Per Hansson.

Arbejdsgruppen foreslår følgende tiltag:

1. Udvikle klimasmarte vandings- og dyrkningssystemer  2. Udvikle planter som er tilpasset til ekstremt vejr  3. Udarbejde strategier for fremtidige kriser på grund af ekstremt vejr   4. Nordisk videndeling mellem rådgivere  5. Permanent nordisk netværk for landbrug og ekstremt vejr

Rapporten offentliggøres på norden.org samtidig med præsentationen på det næste landbrugsministermøde den 26. august 2019.