Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

En milepæl for Nordisk-Baltisk e-ID samarbeid

07.02.19 | Nyhed
Person ved en computer
Fotograf
Ali Yahya on Unsplash
Om få år kan Nordisk-Baltiske borgere fullt ut bruke sine nasjonale elektroniske ID for å få tilgang til offentlige tjenester når de flytter, arbeider eller studerer i et annet land i regionen. De sømløse digitale løsningene har sterkere betydning for mobiliteten enn den banebrytende nordiske passunionen fra 1952.

Den tekniske løsningen er testet og fungerer. Tjenester begynner å koble seg til. Sverige, Norge og Latvia har, som de første, åpnet for innlogging mot landets digitale tjenester med estlandsk eID. Norge er først ute med å lansere en faktisk tjeneste som bruker dette. Der kan studenter fra Estland nå logge seg inn på Studentweb for å søke opptak til norske universiteter og høyskoler.

Innen noen få år er målsettingen at alle borgere i de åtte landene skal kunne bruke sin nasjonale e-ID på nær sagt alle områder i de nordiske og baltiske landene. Arbeidet har gått fremover i et imponerende tempo som seg hør og bør for et digitalt prosjekt. I 2018 fikk Nordisk Ministerråd i oppdrag å samordne digitaliseringssamarbeidet i de åtte landene og de nordiske samarbeidsministrene har klare forventninger til framdriften.

Den tekniske løsningen er ikke komplisert å få til. Den er langt på vei klar. Det virkelige arbeidet ligger i å få alle de nasjonale myndigheter til å koble seg til slik at tjenestene for borgerne blir tilgjengelige. Vår oppgave er jo å skape virkelighet av politiske visjoner. Derfor er vi helt avhengige av politiske vilje og handlekraft

Tor Alvik, prosjektleder for NOBID

Det videre arbeidet

Det Nordisk-Baltiske samarbeidet om e-ID har fått navnet NOBID og ledes av Direktoratet for offentlig forvaltning og IKT (Difi) i Norge. Hovedmålet for Difi er å koble de ulike lands e-ID systemer sammen, slik at for eksempel borgere i Estland kan logge seg på svenske tjenester med sitt lands e-ID.

For at dette skal kunne skje må man først koble de enkelte lands tekniske infrastruktur sammen, deretter må hvert land bli enige om hvilke nasjonale e-ID som skal kunne tilbys i et annet land. Når dette er på plass kan man starte jobben med å koble konkrete tjenester til løsningen. Dette kan medføre tilpasninger i det enkelte land.

Tjenester som kan benytte seg av innlogging på tvers av landegrensene kan dekke mange områder, som eksempel registering av foretak, utveksling av vitnemål mellom landene, tilgang til skattemyndighetene og helsetjenester. Prosjektleder i Difi, Tor Alvik er fornøyd med framdriften, men understreker at det er nå den virkelig jobben begynner.

- Den tekniske løsningen er ikke komplisert å få til. Den er langt på vei klar. Det virkelige arbeidet ligger i å få alle de nasjonale myndigheter til å koble seg til slik at tjenestene for borgerne blir tilgjengelige. Vår oppgave er jo å skape virkelighet av politiske visjoner. Derfor er vi helt avhengige av politiske vilje og handlekraft, sier Alvik.

NOBIDs tidsplan er at alle offentlige myndigheter skal ha knyttet seg til innen utgangen av 2020. Men ansvaret for dette ligger på de enkelte landenes regjeringer.