Nordboerne skal blive endnu mere mobile

07.02.19 | Nyhed
Islands samarbetsminister Sigurður Ingi Jóhannsson
Fotograf
norden.org
Fri bevægelighed er en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde, og nu skal det blive endnu nemmere at flytte til et andet nordisk land for at arbejde, drive virksomhed, studere eller bare bo. Det er en af målsætningerne i den handlingsplan for mobilitet i Norden, som de nordiske samarbejdsministre blev enige om i Reykjavik den 7. februar på deres første møde under Islands formandskab.

Handlingsplanen består dels af øget støtte til en række konkrete projekter og programmer, som øger mobiliteten for privatpersoner, og dels af en række tiltag, som skal skabe bedre forudsætninger for fri bevægelighed og nordisk integration for både virksomheder og den enkelte nordbo. Handlingsplanen gælder for perioden 2019-2021.

– Norden er verdens mest integrerede region, men der er stadig et stort potentiale for at forbedre vilkårene yderligere, siger Islands samarbejdsminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som leder samarbejdsministrenes arbejde i 2019. Øget mobilitet vil desuden styrke det nordiske fællesskab og øge sprogforståelsen i regionen, tilføjer han.

Handlingsplanen berør samtlige politikområder i ministerrådet og fokuserer på digitalisering, anerkendelse af uddannelse fra andre nordiske lande og samarbejde om implementering af EU-lovgivning. 

– Jeg vil især fremhæve, at vi stræber efter at sikre den infrastruktur, der skal til, for at vi allerede i 2020 skal kunne bruge vores nationale e-ID overalt i Norden, pointerer Sigurður Ingi Jóhannsson. Det er en reform, som betydningsmæssigt kan sammenlignes med indførelsen af pasunionen, siger han. 

En grænseløs region for unge

Flere af de konkrete projekter fokuserer især på unge mennesker. Handlingsplanen indeholder blandt andet øget støtte til programmerne Nordic Master og Nordplus for udvekslingsstudenter, der allerede i dag giver cirka 8500 unge nordboer om året mulighed for at studere i udlandet. Det skal være lettere for unge mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet uden for deres hjemland. 

Vi stræber efter at sikre den infrastruktur, der skal til, for at vi allerede i 2020 skal kunne bruge vores nationale e-ID overalt i Norden.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbejdsminister

Handlingsplanen lægger særlig vægt på Grænsehindringsrådets rolle i arbejdet med at fjerne konkrete hindringer for bevægelighed, de såkaldte grænsehindringer, i regionen. 

Også betydningen af at forbedre adgangen til information om mulighederne i regionen pointeres. Ministerrådets informationstjeneste Info Norden og de grænseregionale informationstjenester giver hvert år flere hundredtusind nordboer svar på spørgsmål om deres muligheder for at etablere sig i et af de nordiske nabolande.