Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Näringslivet i Arktis behöver mer samarbete

23.01.18 | Nyhed
Træhus i landskab på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Det gränsöverskridande samarbetet mellan olika aktörer inom affärslivet och regioner i Arktis bör stärkas ytterligare om företagssektorn ska kunna utvecklas i regionen. Det visar en rapport som Nordiska ministerrådet har finansierat.

Rapporten Arctic Business Analysis visar också att det finns behov av att utveckla och främja entreprenörsandan i Arktis. Dessutom finns det orsak att satsa på en positiv profilering av affärsmöjligheterna i Arktis för att visa att regionen är en attraktiv och hållbar marknad för investeringar och ekonomisk utveckling.

- Arktis erbjuder en rad intressanta möjligheter för entreprenörer och företag inom flera olika sektorer, bland annat inom bioekonomi och inom den kreativa och kulturella branschen. Den här rapporten ger underlag som hjälper Arktis att nå nästa nivå i utvecklingen av sitt näringsliv, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Plattform för intressenter

Analysen är tänkt som ett hjälpmedel för såväl privatpersoner, företag och investerare som är intresserade av etableringar i Arktis. Den erbjuder en gemensam plattform för nya initiativ inom hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt i Arktis och den ger också stöd för redan befintliga satsningar.

Rapporten är indelad i fyra områden: Entreprenörskap och innovation, offentliga privata partnerskap och affärssamarbeten, kulturella och kreativa industrier samt bioekonomi.

Rapporten, som är på engelska, är ett samarbete mellan Nordiska ministerrådet och Arctic Economic Council. Den publicerades i samband med en konferens i Tromsø den 23 januari 2018.