Nordisk Råd: Norden skal have en fælles plan for Østersøen

17.04.24 | Nyhed
Rebecka Le Moine
Fotograf
Gwenael Akira Helmsdal Carre

Rebecka Le Moine motiverer forslaget, der blev stillet af Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden.

Østersøen er et af verdens mest forurenede havområder. Lægger man klimakrisen og problemerne med invasive arter, overfiskeri og øget trafik og støj oveni får man billedet af et område i kritisk miljøtilstand. Norden skal tage et større ansvar, lyder det fra Nordisk Råd.

Nordisk Råd vil rekommandere Nordisk Ministerråd at udarbejde en fælles plan for en sund Østersø. Det blev vedtaget under Nordisk Råds forårssession i Thorshavn på Færøerne i sidste uge.

Nordisk Råd foreslår at den nordiske plan tager udgangspunkt i Baltic Sea Action Plan (BSAP) fra 2021, men at man øger indsatsen og ambitionsniveauet. 

”De nordiske lande bør trække i førertrøjen og sikre, at de eksisterende planer gennemføres. Det er på høje tid. Baltic Sea Action Plan blev opdateret i 2021 og de mange gode initiativer i planen skal være gennemført i 2030. Det er svært at se, at det kommer til at lykkes, hvis ikke vi gør noget markant. Så det foreslår vi nu, og så håber vi, at ministrene vil lytte”, siger Rebecka Le Moine, medlem af Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden. 

Blandt ønskerne fra Nordisk Råd er en harmonisering af lovgivningen på havområdet og en fælles nordisk position i EU og i baltiske sammenhænge. 

”På trods af årtiers fokus og flere regionale strategier er Østersøen stadig en af de mest forurenede havområder i verden. Det er forstemmende og jeg er meget glad for, at et samlet Nordisk Råd indstiller overfor de nordiske regeringer, at der tages handling nu”, siger Le Moine.

Kig mod Skagerak og Oslofjorden

De største trusler mod en sund Østersø omfatter overgødskning, ødelæggelse af habitater, klimaforandringer, kemikalieforurening, skrald og overfiskeri. Og det er ikke kun Østersøen der lider. Mange af de samme problematikker vi ser i Østersøen gør sig også gældende for Skagerak og Oslofjorden. Om det siger Ola Elvestuen, viceordfører i Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden: "Derfor er det også en del af forslaget, at man kigger på de tiltag, der må gennemføres i de områder”.

 

Forslaget blev stillet af Nordisk Råds udvalg for et Holdbart Norden og vedtaget under Nordisk Råds forårssession i Thorshavn på Færøerne d. 9. april 2024.