Final call til Nordisk Råds miljøpris 2024

19.04.24 | Nyhed
miljøpris 2024 bæredygtig byggeri

Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild

Fotograf
Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild
Ekstraordinære indsatser søges! Kender du en kandidat, der fortjener Nordisk Råds miljøpris? Så er det ved at være sidste udkald – deadline for indstillinger er tirsdag d. 30 april.

Nordisk Råds miljøpris 2024 tildeles nogen i Norden, der har gjort noget særligt for at bidrage til udviklingen af en bæredygtig byggesektor med særligt fokus på transformativt (også kaldet adaptiv) genbrugsarkitektur og regenerativ arkitektur. Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Alle kan indstille kandidater til prisen. Kender du til en nordisk virksomhed, organisation eller en privatperson som fortjener Nordisk Råds miljøpris? Sørg for at indstille dem senest d. 30. april.

Byggeriet står i dag for cirka 40% af det globale CO2-udslip. I en tid med behov for øget byggeri er dette en uholdbar situation.

Hvis vi skal nå klima- og miljømålene i Agenda 2030 og samtidig fremme social og miljømæssig bæredygtighed, er det ikke nok bare at bygge nyt og miljøvenligt. Det er ikke tilstrækkeligt at opretholde status quo for miljøet – vi er nødt til at reducere udledningen, genbruge mere og bidrage med vedvarende ressourcer. Det kræver en forandring af vores grundlæggende indstilling, så regler og forretningsmodeller kan understøtte omstillingen. Adaptiv arkitektur og regenerativt byggeri bør fremmes. 

Uddrag fra priskomiteens tematekst 2024

Om Nordisk Råds miljøpris

Prisen blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Miljøprisen gives til en nordisk organisation, virksomhed eller person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv.

Vinderen offentliggøres i forbindelse med Nordisk Råds session på Island til oktober.

 

Tidligere vindere:

2023 Renewcell (Sverige)

2022 Mariehamns stad for Nabbens våtmark (Åland)

2021 Den Store klimadatabase af Tænketanken Concito (DK)

2020 Jens-Kjeld Jensen (FO)