Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordisk LGBTI-fond

12.08.22 | Støttemulighed
Från och med 2021 administrerar NIKK Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på LGBTI-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar.

Information

Opportunity category
Tilskud
Financial framework
50.000 - 500.000 DKK
Countries
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

För mer information om utlysningen se gärna vår guide för dig som ska söka medel från Nordisk LGBTI-fond och riktlinjerna för Nordisk LGBTI-fond, via link.

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

Kontakt: nikk@genus.gu.se

Nordisk LGBTI-fonds utlysning öppnar den 1 september 2022 med deadline 30 september.