Nordisk LGBTI-fond

12.08.22 | Stödmöjlighet
Från och med 2021 administrerar NIKK Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på LGBTI-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar.

Information

Opportunity category
Bidrag
Financial framework
50.000 - 500.000 DKK
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

För mer information om utlysningen se gärna vår guide för dig som ska söka medel från Nordisk LGBTI-fond och riktlinjerna för Nordisk LGBTI-fond, via link.

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

Kontakt: nikk@genus.gu.se

Nordisk LGBTI-fonds utlysning öppnar den 1 september 2022 med deadline 30 september.