Indhold

25.11.20 | Nyhed

Rapport: Så mange nordiske mænd mødes på internetfora præget af kvindehad

Ny kortlægning af nordiske mænds tilhørsforhold til kvindehadske internetfælleskaber viser, at omkring 850 nordiske unge mænd er aktive i kvindehadske internetfora. Rapporten peger på, at fællesskabernes nedsættende sprog og synet på kvinder flytter over på gængse sociale platform. ...

12.11.20 | Nyhed

Nordisk Råds kamp for ligestilling fortsætter

Velfærdsudvalget i Nordisk Råd har fastlagt sit arbejde for ligestillingen, der på flere fronter udfordres yderlig af COVID 19. Fokus for udvalget er i 2021 på arbejdsmarkedet, familielivet og chikane af socialt udsatte grupper og køn på de sociale medier.

10.03.19 | Deklaration

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet

To af de vigtigste globale udfordringer er at skabe ligestilling mellem kønnene og at sikre anstændigt arbejde til alle. For at opnå dette er vi nødt til at samarbejde og dele viden og erfaringer på lokalt, regionalt og globalt plan.

15.07.19

Income

Nordiske ligestillingsindikatorer
15.07.19

Demography

Nordiske ligestillingsindikatorer
03.07.19

Health

Nordiske ligestillingsindikatorer