Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordiska rådets Bertel Haarder får baltisk medalj

06.09.22 | Nyhed
Bertel Haarder
Photographer
Ásgeir Ásgeirsson

Den Baltiska församlingen ger Bertel Haarder medaljen under mötet i Reykjavik. Till vänster står den Baltiska församlingens president Jānis Vucāns. 

Baltiska församlingen premierar Bertel Haarder med en medalj för hans gedigna och långvariga arbete med att stärka samarbetet mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen. Medaljen, Medal of Baltic Assembly, överräcktes vid Nordiska rådets septembermöten på Island den 5-7 september.

Medaljen ges till personer som bidragit till att stärka banden mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen. De två parlamentariska organisationerna har i decennier haft ett mycket tätt samarbete och medaljen är ett konkret uttryck för de nära relationerna.

Jānis Vucāns, Baltiska församlingens president räckte över medaljen i Reykjavik. Inses Voika, medlem av den Baltiska församlingen, understryker på ceremonin vikten av Haarders dedikation för deras samarbete.

- Bertel Haarder har stöttat Baltiska församlingen i 31 år. Han har visat att Norden och de baltiska länderna kan samarbeta. Tillsammans är vi starkare, säger Inese Voika, medlem av Baltiska församlingens presidium.

Bertel Haarder från Danmark är mångårig medlem av Nordiska rådet och har också varit rådets president.

I sitt tal vid medaljceremonin fokuserade Haarder på vikten av samarbete med de baltiska länderna.

- Jag är mycket glad att jag fick den här medaljen av våra baltiska vänner. Det är viktigt att vi arbetar för djupare gemenskap för att öka säkerheten i Östersjöregionen. Vi ska vara solidariska med de baltiska länderna och göra allt vi kan för demokratin i regionen.

Bertel Haarder dedicerar medaljen till framlidne Uffe Ellemann-Jensen, Danmarks tidigare utrikesminister, för dennes starka insats för att fördjupa samarbetet mellan de baltiska och nordiska länderna. 

I samband med septembermötena håller Nordiska rådet och Baltiska församlingen möte i Reykjavik. Denna gång står de också värdar för ett internationellt toppmöte med representanter från Ukraina samt företrädare för oppositionen i Belarus och Ryssland.

På mötet kommer parterna att diskutera hur de baltiska och nordiska länderna eventuellt kan främja en positiv utveckling på längre sikt i regionen.

Contact information