Karen Anne Buljo

Karen Anne Buljo
Photographer
Marie Louise Somby
Karen Anne Buljo: Šiellaspeajal. Digtsamling, Davvi Girji, 2017

Šiellaspeajal (”Amuletspejlet”, ikke oversat til dansk) er en digtsamling for unge, som er skrevet på nordsamisk af Karen Anne Buljo.

Bogen er en vejviser for unge til den rige symbolverden i samisk fortælletradition og til et samisk verdensbillede, som det er blevet videregivet fra generation til generation gennem tiderne.

Titlen, Šiellaspeajal, henviser til vigtige værdier, som er givet af forfædrene til beskyttelse af de kommende generationer. Digtene giver et indblik i den samiske symbolverden, joiken, fortællingerne og menneskets nære forhold til naturen.

Gennem digtene ønsker forfatteren at vise, hvordan dette tankegods kan være med til at give de unge styrke i en omskiftelig tid. Digtene handler om eksistentielle spørgsmål, om at være barn, om ungdommen, om forældre og bedsteforældre. Om en opdragelse, hvor det mystiske er en del af livet. Om at vokse op i et samisk miljø og at være bange for at miste sprog og eksistens i fremtiden. Samiske unge forholder sig til dette i deres hverdag, og mange søger efter deres egen samiske identitet.

Den mundtlige fortælletradition er stadig en vigtig del af den samiske virkelighed. På sin helt egen måde bruger forfatteren de muligheder, der findes i det samiske sprog og den samiske fortælletradition, til at behandle vigtige temaer for unge mennesker som forelskelse, kærlighed, længsel, skuffelse og sorg.

Forfatteren har en samisk sprogforståelse og en musikalitet i sin måde at bruge sproget på, som gør at hun skiller sig ud. Derfor har nomineringskomitéen valgt denne bog som det samiske sprogområdes kandidat til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2019.